MeteoSpasmyl® - Informacije za pacijente (PIL)

60 mg + 300 mg, kapsula, meka
Alverin-citrat, Simetikon

Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da koristite ovaj lek.

 • Uputstvo sačuvajte. Može biti potrebno da ga ponovo pročitate.
 • Ako imate dodatnih pitanja, obratite se svom lekaru ili farmaceutu.
 • Ovaj lek propisan je Vama i ne smete ga davati drugima. Može da im škodi, čak i kada imaju iste znake bolesti kao i Vi.
 • Ukoliko neko neželjeno dejstvo počnete ozbiljno ili primetite neko neželjeno dejstvo koje nije navedeno u ovom uputstvu, molim Vas da o tome obavestite svog lekara ili farmaceuta.

U ovom uputstvu pročitaćete:

 1. Šta je lek MeteoSpasmyl® i čemu je namenjen
 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek MeteoSpasmyl®
 3. Како se upotrebljava lek MeteoSpasmyl®
 4. Moguća neželjena dejstva
 5. Kako čuvati lek MeteoSpasmyl®
 6. Dodatne informacije

1. Šta je lek MeteoSpasmyl® i čemu je namenjen

MeteoSpasmyl® je lek koji se sastoji od alverin-citrata i simetikona. Namenjen je za simptomatski tretman sindroma nadraženih creva, posebno kada se karakteriše nadutošću od prisutnih gasova.

IBS - iritativni crevni sindrom (nadraženih creva) karakterišu tri glavna simptoma: problem pražnjenja creva (zatvor ili mekana stolica), nadutost trbuha i prisustvo bola u trbuhu.

Alverin je spazmolitički lek koji relaksira mišiće creva i materice. Ovo pomaže u zaustavljanju bola koji osećate kada su mišići napeti.

Simetikon deluje tako što smanjuje gasove koji uzrokuju nadutost u crevima.

2. Šta treba znati pre nego što uzmete lek MeteoSpasmyl®

Ako je kod Vas prisutan bilo koji od ovih simptoma, obratite se prvo lekaru pre bilo koje terapije. Naročito ako prvi put osetite simptome iritativnog crevnog sindroma i ako Vam je prisutna krv u stolici; i ako Vam je lošiji apetit i gubite na težini; i ako je prisutan zatvor ili proliv duži vremenski period.

Lek MeteoSpasmyl® ne smete koristiti:

 • Ne uzimajte ovaj lek ako ste alergični (preosetljivi) na alverin ili bilo koji sastojak ovog leka.
 • Ako Vam je lekar dijagnostikovao da bolujete od vezanih creva ili paralitičkog ileusa (nemogućnosti ritmičkog stezanja creva-vezana creva) ne uzimajte ovaj lek samoinicijativno.

Kada uzimate MeteoSpasmyl®, posebno vodite računa:

Obratite se Vašem lekaru ako nakon 2 nedelje uzimanje leka nema promena ili su Vam se simptomi pogoršali. Prestanite sa uzimanjem leka MeteoSpasmyl® i odmah se obratite lekaru:

 • Ako se pojavi alergija na bilo koji od sastojaka leka
 • Ako Vam se pojavi krv u stolici
 • Ako Vam je sve lošiji apetit i gubite na težini
 • Ako ste bledi ili se i dalje osećate umorno
 • Ako Vam zatvor ili proliv ne prestaju
 • Ako Vam se pojavi povišena temperatura
 • Ako ste skoro putovali u inostranstvo, a simptomi se pogoršavaju
 • Ako sumljate da ste u drugom stanju
 • Ako dojite
 • Ako Vam se pojavi krvarenje iz vagine ili pojačan sekret
 • Ako Vam se javi bol pri mokrenju ili otežano mokrenje

Uzimanje leka MeteoSpasmyl® sa hranom ili pićem

Nema uticaja.

Primena leka MeteoSpasmyl® u periodu trudnoće i dojenja

Trudnoća: Ne postoje podaci o teratogenom dejstvu kod životinja. Klinički, nisu primećeni malformativni i fetotoksični efekti. Ali, usled nedovoljno dokaza o riziku u toku trudnoće alverin se ne preporučuje.
Laktacija: Alverin se ne preporučuje tokom dojenja, zbog ne postojanja dokaza o prolasku kroz majčino mleko.

Uticaj leka MeteoSpasmyl® na upravljanje motornim vozilima i rukovanje mašinama

Nema uticaja.

Važne informacije o nekim sastojcima leka MeteoSpasmyl®

Želatin, glicerol, titanijum-dioksid (Е171)

3. Kako se upotrebljava lek MeteoSpasmyl®

Samo za odrasle.
Jedna kapsula, 2 do 3 puta dnevno na početku obroka.
Tretman ne treba da traje duže od 4 nedelje kontinuirane primene.

Ako ste uzeli više leka MeteoSpasmyl® nego što je trebalo

Pri predoziranju može se ispoljiti hipotenzija i toksički efekti slični atropinu. Tretman predoziranja je kao kod trovanja atropinom uz potpornu terapiju hipotenzije.

Ako ste zaboravili da uzmete lek MeteoSpasmyl®

Ako je prošlo više od 4 sata uzmite novu dozu i nastavite sa redovnom terapijom.

Ako naglo prestanete da uzimate lek MeteoSpasmyl®

Nema uticaja.

4. Moguća neželjena dejstva

Mogu se javiti i mučnina, glavobolja, vrtoglavica, peckanje, osip. Prisutni su od strane alverina. Mogući su i retki slučajevi laringealnog edema i anafilaktičkog šoka, kao i prolazne promene u funkciji jetre koja se normalizuje nakon prestanka terapije.

5. Kako čuvati lek MeteoSpasmyl®

Držati van domašaja dece!

Rok upotrebe

3 godine

Čuvanje

Lek ne zahteva posebne uslove čuvanja.

6. Dodatne informacije

Šta sadrži lek MeteoSpasmyl®

Jedna bela kapsula sadrži: Alverin-citrat 60.00 mg, Simetikon 300.00 mg
Pomoćne supstance: želatin, glicerol i boja (Е171)

Kako izgleda lek MeteoSpasmyl® i sadržaj pakovanja

Pakovanje sadrži 2 PVC-aluminijumska blistera (10 kapsula)

Nosilac dozvole i proizvođač

Nosilac dozvole:
New Med d.o.o., Jurija Gagarina 150/47, Beograd, Srbija

Proizvođač:
Laboratoires Mayoly Spindler
6 avenue de l’Europe, B.P. 51,78401 Chatou CEDEX
Francuska

Režim izdavanja leka:

Lek se može izdavati samo uz lekarski recept.

Broj i datum dozvole:

2935/2009/12 01.06.2009.

Preuzmite dokument u PDF formatu

MeteoSpasmyl® - Informacije za pacijente (PIL)
(file size: 400 KB)